Założenie terapii schematów wykracza poza
zmianę sposobu reagowania na aktywizowany – automatyczny schemat będący wzorcem
z przeszłości.

Pomoc oparta jest na uzyskaniu możliwości świadomego wyboru rezygnacji ze szkodliwych sposobów reagowania. Dąży do zdrowego i wyważonego funkcjonowania emocjonalnego oraz behawioralnego.

Schematy są jak korzenie drzewa doświadczeń pochodzących z dzieciństwa i stanowią
źródło wszelkich niechcianych życiowych owoców – trudności w sferach: myśli, emocji,
zachowań/sposobów funkcjonowania, relacji etc.

Grupowa terapia schematów – GTS – zakłada:

Poznanie i zaopiekowanie trybem Wewnętrznego Dziecka

Nabywanie/wzmacnianie umiejętności w zakresie właściwej
emocjonalności dzięki uspokojeniu Odłączonego Obrońcy

Poznanie, uważnianie oraz wyrażanie własnych potrzeb

Obalenie trybu Karzącego Rodzica – zaniżającego poczucie wartości
 oraz blokującego umiejętność samouznania

Wywoływanie trybu Szczęśliwego Dziecka dzięki odkrywaniu tego,
 co przynosi radość i porusza dziecięce serce

Budownie/wzmacninie trybu Zdrowego Dorosłego reprezentującego
dojrzałość, elastyczność w sposobie reagowania, adaptacyjny
 sposób myślenia, odpowiedzialność w relacjach, jak również
właściwe dbanie o siebie

Zmiana nieadaptacyjnego sposobu życia
uzyskiwana jest w GTS dzięki:

Przeżyciu ograniczonego powtórnego rodzicielstwa rozszerzonego
na dwójkę “rodziców” i całą “rodzinę”

Okazji do doświadczenia utraconego bezpiecznego przywiązania

Zapewnieniu poczucia przynależności oraz akceptacji
Potwierdzeniu ważności ze strony terapeutów oraz członków grupy

Możliwości bezpiecznego eksperymentowania z ekspresją
 emocjonalną i nowymi zachowaniami

Wzajemnym więziom naprawiającym skutki poza bezpiecznego stylu
przywiązania

Wzajemnemu “rodzinnemu” wsparciu

Okazji do twórczej – grupowej zabawy w trybie Szczęśliwego Dziecka

Wspólnemu wspieraniu i rozwojowi zdrowia psychicznego w trybie
Zdrowego Dorosłego