Mgr Joanna Miłek

Jestem logopedą i terapeutą integracji sensorycznej (SI). Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas praktyk m.in. w Specjalistycznej Poradni Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Krakowie, a później także pracy w krakowskich przedszkolach i Dziennym Ośrodku Adaptacyjno-Rehabilitacyjnym. Pracuję z dziećmi z wadami wymowy, opóźnionym rozwojem mowy, niedokształceniem mowy o typie afazji, z niepełnosprawnością intelektualną, ze specjalnymi potrzebami komunikacyjnymi. Bliskie są mi zagadnienia związane z komunikacją alternatywną i wspomagającą (AAC).

Jestem pełną energii i otwartą osobą ze świeżym spojrzeniem na logopedię, ceniącą sobie kontakt z dziećmi i uwielbiającą obserwować ich rozwój i czynione postępy. Relacja, intuicja i dawanie poczucia bezpieczeństwo to podstawa w moim podejściu terapeutycznym. Do tego dodaję wiedzę, którą cały czas poszerzam, kompetencje i zaangażowanie. Na każde dziecko patrzę indywidualnie i holistycznie, z uważnością na jego potrzeby. W terapii staram się podążać za dzieckiem, aby poprzez zabawę i atrakcyjną formę zajęć osiągać zamierzone efekty.

Prywatnie jestem mamą trójki dzieci, które są dla mnie inspiracją i skarbnicą pomysłów na kreatywne i ciekawe zajęcia logopedyczne. Wolne chwile spędzam trenując flamenco.

Ukończone kursy i szkolenia:

– Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej. Diagnoza, terapia, masaż (I i II stopień)

– Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego (KORP)

– Karty Oceny Logopedycznej Dziecka (KOLD)

– Makaton

– Logorytmika – ruch, słuch, słowo

– Stymulacja traktu ustno-twarzowego

– AAC – wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się dzieci i uczniów ze specjalnymi potrzebami w komunikowaniu się

– Opóźniony rozwój mowy. Kreatywne postępowanie logopedyczne