Monika Słowik

Drodzy Państwo

„Najbardziej pomocną rzeczą, jaką możemy zrobić dla drugiej osoby, jest dopomóc jej w pomaganiu sobie poprzez tworzenie warunków uwalniających jej tendencje rozwojowe i zdolności do korzystania z własnych zasobów”.
L.M. Brammer

Są to słowa, które towarzyszą mi od wielu lat, są dla mnie ważne ponieważ wierzę, że to co dla nas najcenniejsze posiadamy w nas samych.

Jestem absolwentką Socjologii ze specjalnością Praca Socjalna na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jestem terapeutą behawioralnym. Uzyskałam Polską Licencję Terapeuty Behawioralnego numer 333/T/2023 w Polskim Stowarzyszeniu Terapii Behawioralnej. W Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu ukończyłam studia podyplomowe z Kryzysu i Interwencji Kryzysowych. Zdobyłam certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej z Racjonalnej Terapii Zachowań.

W Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej w Warszawie ukończyłam szkolenie z Terapii Poznawczo – Behawioralnej zaburzeń dzieci i młodzieży.

Doświadczenie zdobywałam w Ośrodku Adopcyjnym, Fundacji „Dzieło Pomocy Dzieciom” oraz Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. Św. Ludwika na Oddziale Psychiatrii Dzieci.

Podczas spotkań i pracy z Państwem przy odkrywaniu Państwa zasobów, mocnych stron i wspólnym tworzeniu możliwości i sposobów radzenia sobie korzystam z wielu metod, technik i narzędzi wywodzących się przede wszystkim z terapii poznawczo – behawioralnej, terapii behawioralnej i interwencji kryzysowej. Towarzyszyć będę Państwu podczas poznawania siebie, kreowania własnych możliwości, tworzeniu i odkrywaniu siebie. Pragnę zaprosić Państwa w podróż, która dla wielu jest fascynująca i pełna przygód, ale również niesie ze sobą trudności, które będziemy wspólnie pokonywać i zdobywać kolejne szczyty.

To i wiele innych rzeczy proponuję Państwu w poniższych obszarach:

 • poradnictwie
 • interwencji kryzysowej – pomocy psychologicznej w kryzysie
 • pracy nad rozwojem, psychoedukacją, motywacją, zmianą, pracą nad poczuciem własnej wartości, samooceną i poczuciem winy
 • terapii behawioralnej i poznawczo – behawioralej zaburzeń dzieci i młodzieży z trudnościami związanymi z:
  • depresją,
  • zaburzeniami lękowymi,
  • Zespołem Stresu Pourazowego (PTSD),
  • zaburzeniami zachowania,
  • ADHD,
  • spektrum autyzmu,
  • zaburzeniami odżywiania.

W ramach interwencji kryzysowej pracuję:

 • osobami po traumie, trudnej i nagłej sytuacji np. wypadek, nagła choroba
 • z osobami w stresie (silna reakcja na stres, Zespół Stresu Pourazowego – PTSD),
 • z osobami w poczuciu lęku,
 • z osobami w kryzysie zagrożenia życia (kryzys suicydalny, myśli samobójcze),
 • z osobami po próbach samobójczych,
 • z osobami doświadczającymi przemocy,
 • z osobami po stracie i w żałobie,
 • z osobami narażonymi na wypalenie zawodowe,
 • z osobami mającymi niską samoocenę, niskie poczucie własnej wartości i poczucie winy.