Nadia Koperek

Mgr psychologii ze ścieżką specjalizacyjną z psychologii klinicznej.

Terapeutka w trakcie czteroletniego szkolenia psychoterapii poznawczo- behawioralnej (CBT) zgodnego  ze standardami European Association for Behavioural and Cognitive Psychotherapies w Krakowie. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Pracuje w Szpitalu Klinicznym im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie na Oddziale Psychiatrycznym oraz w Centrum Zdrowia Psychicznego.

Ukończyłam szkolenie z zakresu  psychoterapii poznawczo- behawioralnej w Krakowie. Doświadczenie kliniczne zdobywałam odbywając staż kliniczny w Centrum Psychiatryczno- Psychologicznym MedRoom, w Zespole Leczenia Środowiskowego oraz na Stacjonarnym Oddziale Psychiatrycznym w Szpitalu Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie.

W swojej pracy łącze terapię poznawczo- behawioralną z elementami terapii schematów. Uważam, że odpowiednia wiedza, doświadczenie i umiejętności powinny charakteryzować każdego dobrego specjalistę. Dlatego też stawiam sobie za cel poszerzanie swoich kwalifikacji zawodowych. Moim obszarem do pracy terapeutycznej są zaburzenia: depresyjne, afektywne dwubiegunowe,  lękowe,  związane z doświadczaniem ciężkiego stresu. Zajmuję się również tworzeniem materiałów do samopomocy dla pacjentów. W swoich planach zawodowych przewiduję tworzenie możliwości psychoedukacyjnych oraz grup wsparcia.

Sądzę, że każdy człowiek zasługuje na wysłuchanie, zrozumienie i podanie pomocnej dłoni. W kontakcie z pacjentem oferuję miłą atmosferę podczas współpracy, pełnej akceptacji, zaangażowania i bezpieczeństwa. Moim celem jest wzbudzenie nadziei na nowy lepszy dzień i przywrócenie komfortu życia. Wspólne przejście przez proces zmian i własny rozwój, staje się początkiem odzyskania siły do działania i przejęcia kontroli nad własnym życiem.

W swojej pracy jak i w codziennym życiu staram się emanować pozytywną energią i nastawieniem. Obserwacja starań i realizacja celów terapeutycznych moich pacjentów daje mi satysfakcję i poczucie spełnienia. Motywuję do dokonywania zmian przekonując, że postawienie jednego kroku,  jest już wystarczające do przekroczenia wewnętrznej granicy.