Kamila Kowalska

Jestem psychologiem i psychoterapeutą realizującym 4-letnie, całościowe szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie psychodynamicznym w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Doświadczenie terapeutyczne zdobywałam między innymi na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym w Krakowskim Centrum Zdrowia Psychicznego „Logopromed”, jak również w Stowarzyszeniu Dobrej Nadziei w Krakowie, a także w Ośrodku Leczenia Uzależnień SP ZOZ w Lublinie oraz w Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego „Tęcza” i Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stalowej Woli, oraz w Placówce Wsparcia Dziennego w Skawinie.

Aktualnie prowadzę psychoterapię indywidualną z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi i z całymi rodzinami w Centrum Psychoterapii „Monadi”.

W swojej profesji kieruje się przede wszystkim dobrem pacjentów, każdego traktuje w sposób indywidualny i wyjątkowy z poszanowaniem zasad Kodesku Etyczno-Zawodowego. W pracy mam do czynienia z osobami borykającymi się z depresją, PTSD (zespół stresu pourazowego), problemami w sferze emocjonalnej, niską samooceną, zaburzeniami osobowości, zaburzeniami psychosomatycznymi i wieloma innymi.

Ustawicznie podnoszę swoje kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach, czy webinarach z zakresu pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej.