mgr Monika Piątkowska

Jestem psychologiem i psychoterapeutą, który szczerze wierzy, że psychoterapia służy nie tylko złagodzeniu i rozwiązywaniu problemów psychicznych, ale daje możliwość na trwałą zmianę. Sądzę, że jeśli jest potrzebna – staje się, walką o siebie i być może, najważniejszą „pracą” życia. Wierzę, że każdy człowiek może pokonać własne cierpienie, a ja służę w tym swoją pomocą.

W mojej pracy wybieram drugiego Człowieka, jako najważniejszą Wartość. 
Podejmuje w ten sposób najwspanialszą wspólną podróż do zmiany. Prowadzi ona do zdrowego uwalniania się od pułapek z przeszłości, docenianiu teraźniejszości i wpływaniu, na zgodną z wartościami, przyszłość. Szczerze wierzę, że każdy zasługuje na to, co Najlepsze, dlatego mam nadzieję być osobą, która pozwala poczuć się w relacji kimś ważnym i wyjątkowym.

n-k

mgr Nadia Koperek

Mgr psychologii ze ścieżką specjalizacyjną z psychologii klinicznej.

Terapeutka w trakcie czteroletniego szkolenia psychoterapii poznawczo-behawioralnej (CBT) zgodnego ze standardami European Association for Behavioural and Cognitive Psychotherapies w Krakowie. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Pracuje w Szpitalu Klinicznym im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie na Oddziale Psychiatrycznym oraz w Centrum Zdrowia Psychicznego.

Ukończyłam szkolenie z zakresu psychoterapii poznawczo- behawioralnej w Krakowie. Doświadczenie kliniczne zdobywałam odbywając staż kliniczny w Centrum Psychiatryczno- Psychologicznym MedRoom, w Zespole Leczenia Środowiskowego oraz na Stacjonarnym Oddziale Psychiatrycznym w Szpitalu Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie.

mgr Anita Tracz-Soldatenko

Psycholog ze ścieżką specjalizacyjną z psychologii klinicznej, w trakcie czteroletniego szkolenia psychoterapii poznawczo-behawioralnej (CBT) zgodnego ze standardami EuropeanAssociation for Behavioural and Cognitive Psychotherapies w Krakowie. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Ukończyłam certyfikowany kurs „Zrozumieć żeby zmienić – ABC Psychoterapii poznawczo – behawioralnej” prowadzony przez Salvate – Placówkę Szkolenia Ustawicznego w Krakowie.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam odbywając staż kliniczny w Zespole Leczenia Środowiskowego w Szpitalu Klinicznym im. dr. J. Babińskiego SPZOZ, w Krakowie oraz Centrum Psychiatryczno-Psychologicznym Medroom w Krakowie.

mgr Joanna Miłek

Jestem logopedą i terapeutą integracji sensorycznej (SI). Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas praktyk m.in. w Specjalistycznej Poradni Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Krakowie, a później także pracy w krakowskich przedszkolach i Dziennym Ośrodku Adaptacyjno-Rehabilitacyjnym. Pracuję z dziećmi z wadami wymowy, opóźnionym rozwojem mowy, niedokształceniem mowy o typie afazji, z niepełnosprawnością intelektualną, ze specjalnymi potrzebami komunikacyjnymi. Bliskie są mi zagadnienia związane z komunikacją alternatywną i wspomagającą (AAC).

Jestem pełną energii i otwartą osobą ze świeżym spojrzeniem na logopedię, ceniącą sobie kontakt z dziećmi i uwielbiającą obserwować ich rozwój i czynione postępy. Relacja, intuicja i dawanie poczucia bezpieczeństwo to podstawa w moim podejściu terapeutycznym. Do tego dodaję wiedzę, którą cały czas poszerzam, kompetencje i zaangażowanie. Na każde dziecko patrzę indywidualnie i holistycznie, z uważnością na jego potrzeby.

mgr Monika Słowik

Jestem absolwentką Socjologii ze specjalnością Praca Socjalna na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jestem terapeutą behawioralnym. Uzyskałam Polską Licencję Terapeuty Behawioralnego numer 333/T/2023 w Polskim Stowarzyszeniu Terapii Behawioralnej. W Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu ukończyłam studia podyplomowe z Kryzysu i Interwencji Kryzysowych. Zdobyłam certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej z Racjonalnej Terapii Zachowań.

W Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej w Warszawie ukończyłam szkolenie z Terapii Poznawczo – Behawioralnej zaburzeń dzieci i młodzieży. Doświadczenie zdobywałam w Ośrodku Adopcyjnym, Fundacji „Dzieło Pomocy Dzieciom” oraz Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. Św. Ludwika na Oddziale Psychiatrii Dzieci.

k-k

mgr Kamila Kowalska

Jestem psychologiem i psychoterapeutą realizującym 4-letnie, całościowe szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie psychodynamicznym w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Doświadczenie terapeutyczne zdobywałam między innymi na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym w Krakowskim Centrum Zdrowia Psychicznego „Logopromed”, jak również w Stowarzyszeniu Dobrej Nadziei w Krakowie, a także w Ośrodku Leczenia Uzależnień SP ZOZ w Lublinie oraz w Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego „Tęcza” i Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stalowej Woli, oraz w Placówce Wsparcia Dziennego w Skawinie.

Aktualnie prowadzę psychoterapię indywidualną z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi i z całymi rodzinami w Centrum Psychoterapii „Monadi”.

m-p

mgr Magdalena Perzanowska

Jestem mgr psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie ukończyłam również studia podyplomowe w zakresie psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej. Stale poszerzam swoją wiedzę i umiejętności na kursach z zakresu wielospecjalistycznej diagnozy dzieci z dysfunkcjami, z oligofrenopedagogiki, Treningu Umiejętności Społecznych (TUS) – terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu. Ukończyłam 3-modułowy kurs bazowy terapia behawioralna w teorii i praktyce oraz dwupoziomową holistyczną terapię dzieci i młodzieży z zaburzeniami lękowymi.

Wiedzę i podstawowe umiejętności z terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży zdobyłam w Centrum CBT EDU. Obecnie jestem w trakcie studiów podyplomowych z psychoterapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży z elementami III fali w Warszawie.

Współpracuję również z grupą specjalistów w wybranych dziedzinach, dzięki czemu mogę zagwarantować rozwiązanie Twojego problemu.