Schemat jest wzorcem, który powstał w okresie dzieciństwa i wywiera wpływ na całe życie.

Staje się to życiową pułapką, z której trudno jest się wydostać. Schemat został ukształtowany
w doświadczeniach ze znaczącymi dorosłymi oraz rówieśnikami. Determinuje sposób w jaki się myśli, odczuwa, zachowuje i funkcjonuje w relacjach.

Przejdź do bloga

Schematy są jak korzenie drzewa doświadczeń pochodzących z dzieciństwa i stanowią źródło wszelkich niechcianych życiowych owoców – trudności w sferach: myśli, emocji, zachowań/ sposobów funkcjonowania , relacji etc.

Nauczę Cię rozwiązywać swoje problemy

Schemat składa się ze wspomnień, przekonań, emocji, odczuć z ciała.

Wiąże się z doświadczaniem deprywacji ważnych dziecięcych potrzeb takich jak: bezpieczeństwo, przewidywalność (stałość), miłość, opieka, uwaga, ochrona, akceptacja i chwalenie, empatia, autonomia, kompetencja, odrębna tożsamość, realistyczne granice i samokontrola, uznanie uczuć 
i potrzeb, spontaniczność, zabawa

Proces

Uzdrawianie schematów polega na:

Nauce zaspokajania podstawowych potrzeb w adaptacyjny sposób

Zmianie nieadaptacyjnych sposobów radzenia sobie

Zmniejszeniu intensywności trudnych wspomnień, emocji i towarzyszących temu odczuć z ciała

Poprawie funkcjonowania w ważnych sferach życia: relacji ze sobą, osobistej, interpersonalnej, wartości, somatycznej, zawodowej oraz rozrywkowej.