image_12.png

Stosowane metody pomocy

Stosowane przeze mnie metody to trzy wzajemnie uzupełniające się nurty, dobierane w zależności od zdefiniowanych problemów wnoszonych do procesu terapeutycznego. Dostosowanie odpowiedniej metody gwarantuje szansę zmiany.

image_12.png
image_13.png

Terapia poznawczo-
behawioralna

To poznawanie siebie umożliwiające zrozumienie połączenia między naszymi myślami, uczuciami oraz sposobem zachowania. Podczas pracy własnej odkrywa się czynniki wyzwalające trudne myśli, uczucia oraz funkcjonowanie wywołujące cierpienie. Zdobyta wiedza pozwoli na ich łagodzenie i zmianę.

image_14.png

Terapia schematów

Schemat jest wzorcem, który powstał w okresie dzieciństwa
i wywiera wpływ na całe życie. Staje się to życiową pułapką, z której trudno jest się wydostać. Determinuje sposób w jaki się myśli, odczuwa, zachowuje i funkcjonuje w relacjach.

image_14.png
image_15.png

Terapia akceptacji
i zaangażowania (ACT)

Według twórców terapii ACT sztywność psychologiczna blokuje podążanie za swoimi wartościami, powoduje uznawanie wszystkich myśli za prawdziwe i niemożliwe do zmiany („fuzja poznawcza”) oraz unikanie nieprzyjemnych doświadczeń, do których zaliczane są myśli, emocje, wspomnienia i objawy z ciała.

Zrozumieć, żeby zmienić

Wieloletnie doświadczenie, zdobyta wiedza i analiza setek przeprowadzonych godzin terapii pozwoliły mi stworzyć serię materiałów wspierających leczenie. Poznaj produkty, dzięki którym, nasza współpraca stanie się efektywniejsza, a pozytywna zmiana szybsza i skuteczniejsza.

Przejdź do bloga

image_24

Nagrania terapeutyczne

Zestaw wizualizacji prowadzonych głosem Moniki Piątkowskiej. Ich regularne stosowanie ma na celu regulację emocji oraz przeformułowanie głęboko zakorzenionych przekonań poprzez budowanie nastawienia na powodzenie, nawet jeśli osiągnięcie go jest utrudnione lub obecnie niemożliwe. Nagrania wykorzystują zdolność mózgu do abstrakcyjnego myślenia i „uczą” nasz umysł rozpoznawać pozytywne wydarzenia oraz pokonywać napotkane trudności.