Terapia poznawczo – behawioralna to poznawanie siebie umożliwiające zrozumienie połączenia między naszymi myślami, uczuciami oraz sposobem zachowania.

Podczas pracy własnej odkrywa się czynniki wyzwalające trudne myśli, uczucia oraz funkcjonowanie wywołujące cierpienie. Zdobyta wiedza pozwoli na ich łagodzenie i zmianę.

Przejdź do bloga

Cierpienie jest wynikiem dysfunkcjonalnego sposobu myślenia, prowadzącego do trudnych emocji, które z kolei prowadzą do niepomocnych zachowań.

Nauczę Cię rozwiązywać swoje problemy

Zapewniam bezpieczną, intymną atmosferę pozwalającą na podzielenie się swoimi problemami. Przejmuję opiekę nad nimi i pozwalam zyskać przekonanie, że potrafię doprowadzić do rozwiązania problemów, a wspólne działania doprowadzą do uzyskania bądź odzyskania nowej jakości życia.

Proces

Terapia poznawczo – behawioralna jest formą terapii, której podstawowym założeniem jest wpływ myśli na emocje i zachowanie. Polega na identyfikacji i zmianie dysfunkcjonalnego myślenia, które prowadzi do emocjonalnego cierpienia lub do niepomocnych zachowań.
Terapia ta jest skoncentrowana na rozwiązywaniu bieżących problemów i nauce nowych umiejętności, przygotowując w ten sposób pacjenta do stania się się swoim własnym terapeutą.

Terapia poznawczo behawioralna poprzez dążenie do eliminacji objawów, naukę bardziej przystosowawczego funkcjonowania oraz umacnianie wiary we własne umiejętności, stwarza szansę na poradzenie sobie z własnymi problemami psychicznymi.