image_30

Pewność siebie

Celem wizualizacji jest znalezienie się w roli osoby pewnej siebie, która jest świadoma swoich zasobów, wartości i efektywności. Wyróżnia się również odwagą, stanowiącą o jej gotowości do podejmowania wyzwań. Osoba ta dobrze czuje się z innymi ludźmi, ma poczucie dopasowania i bycia sobą wśród nich. Potrafi rozmawiać akceptując zdanie i poglądy drugiej strony. Swoje kontakty zarówno zawodowe jak i prywatne opiera na zaufaniu i współpracy. Staje się autorytetem, wykazując się swoją odpowiedzialnością i zaradnością. Wizualizacja ta staje się pomocna w momencie doświadczania stresujących wydarzeń życiowych, dylematów wymagających rozwiązania. Pozwala na zyskanie zaufania do siebie, swoich decyzji i działań. Praktyka ta umacnia prawo do wyrażania siebie i swoich potrzeb, będących kluczowymi składnikami poczucia własnej wartości i samoakceptacji.