image_32

Związek

Wizualizacja polega w zaangażowaniu się w przyjemne, sprzyjające doznania, prowadzące do wzmocnienia otwartości i gotowości na poznawanie nowych ludzi i dążenia do stworzenia satysfakcjonującej relacji. Kładzie nacisk na poczucie dopasowania i przynależności odczuwanego w kontakcie z drugim człowiekiem. Celem wizualizacji jest wzmocnienie przekonania o potrzebie i prawie do bycia w satysfakcjonującym związku, doświadczania kontaktu fizycznego, rozmowy, jak również pozwolenie sobie na otwartość i spontaniczność w relacjach. Kładzie nacisk na akceptację siebie, korzystanie z możliwości i zasobów, umożliwiających odnalezienie i tworzenie stabilnego związku, pełnego miłości i szacunku. Wyobrażenie sobie wizerunku przyszłego partnera, ma na celu wzbudzenie przyjemnych odczuć, jak również docenienie swoich starań ukierunkowanych na podejmowanie działań, związanych z ważną zmianą życiową.